این اتاق دارای پنج عدد تخت یک نفره می باشد. لازم به‌ توضیح است که سرویس اضافه به‌ صورت تشک طبی روی زمین آنکارد خواهد شد.

اتاق شش نفره
اتاق پنج نفره
اتاق پنج نفره
اتاق پنج نفره
اتاق پنج نفره