این اتاق دارای سه عدد تخت یک نفره است. لازم به‌ توضیح است که سرویس اضافه به‌ صورت تشک طبی روی زمین آنکارد خواهد شد.

اتاق سه نفره
اتاق سه نفره
اتاق سه نفره